Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE“ generalni direktor Slaven Gojković   Poštovani, obraćam Vam se kao predsjednik Kompanije i Grupacije „Boksit“, u čijem sastavu posluje, kao ćerka firma, „Soligna“ d.o.o. Milići, sa molbom da poradite na tome da se odluka o raspodjeli ŠDS za 2023. godinu, realizuje kako ne bi trepjeli i dalje štetu, koja nam je