Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Dizajner enterijera i namještaja. Živi i radi u Pekingu od 2014. godine. Trenutno vodeći dizajner enterijera za Thinkwell Grupu, Azija, na projektu Wintastar, Šangaj.Prethodni rad uključuje pokretanje brenda Giv u Pekingu; dizajn muzeja, hotela itd. Prije dolaska u Kinu bio je pokretač Fusion Design Week-a, član kolektiva Uaa i osnivač Instant dizajn studija u BiH. Za brend Soligna, BiH, dizajnirao je dvoje kolekcije namještaja, Istok kolekciju i Soft Grupu.

Share this post