Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Naša fabrika je locirana na površini od oko 70.000 m2 sa kompletno uređenom infrastrukturom . Od toga, oko 12.000 m2 zauzimaju proizvodne hale i magacinski prostori. Fabrika ima potpuno zaokružen tehnološki proces od proreza trupaca do finalnog proizvoda. Naime,raspolažemo sa: linijom za prorez trupaca (kapaciteta 10.000 m3 godišnje), savremenim kapacitetima za parenje i sušenje drvene