Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Poštovani,

u Centralnim vijestima Alternativne televizije dali ste sledeću izjavu, citiram: „Imamo slučaj u Milićima gdje imamo nezvanična saznanja da je otpustila radnike, prijavila ih na novčanu naknadu Zavoda koja se kreće od 560 KM pa do 900, a da je te iste radnike vratila na posao i da im platu isplaćuje na crno. Mi smo ovaj slučaj zloupotreba prijavili Inspektoratu rada. Očekujemo od nadležnih institucija da postupi po našoj prijavi da provjeri ovaj slučaj“.

S obzirom da kontrolom koja je izvršena, od strane Inspektorata rada, u fabrici „Soligna“, na koju se odnosi Vaša izjava, dana 19.02. ove godine, nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, pretpostavljam da ste Zapisnik dobili, a ja sam ga objavio na portalu Kompanije, interesuje me da li ćete se oglasiti javno, a što bi bilo i te kako potrebno i za očekivati, imajući u vidu da je navedena televizija taj slučaj, u više navrata, na bezobrazan i nerpimjeran način komentarisala, pripisujući meni određene zlonamjere, odnosno krivične radnje.

Pozdrav,

Predsjednik Kompanije i
Grupacije „Boksit“
mr Rajko Dukić

Share this post

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>