Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Poštovani,

u Vašoj informativnoj emisiji „Centralne vijesti“, emitovanoj 11. februara, ove godine, iznijeli ste neke, i netačne i proizvoljne, konstatacije, vezano za rad i poslovanje preduzeća za proizvodnju namještaja „Soligna“ iz Milića, koje je ćerka firma Kompanije „Boksit“. Preduzeće posluje kao samostalan privredni subjekt, čiji sam direktor unazad godinu i po dana i za čije poslovanje isključivo ja odgovaram, pa je potpuno besmisleno da pominjete predsjednika Kompanije, gospodina Dukića, kao odgovorno lice, a što je takođe i besmisleno, kao što navedoste, da se većina radnika šalje na Zavod za zapošljavanje, a da ostaju na radnom mjestu i rade na crno, odnosno, kako rekoste, citiram: „Cilj je, kako saznajemo, poslati sve radnike na Biro i tako opteretiti Budžet Srpske a sve pod palicom prvog čovjeka firme Rajka Dukića.“

Odgovorno tvrdim, a to mogu utvrditi i Nadležni organi, da svi zaposleni, na određeno ili neodređeno vrijeme, imaju ugovore o radu i shodno ostvarenim rezultatima se plaćaju. Slučaj koji ste vi, na svoj način, interpretirali je apsolutno netačan. Radi se o sedam a ne devet lica, koja su radila na određeno vrijeme, kojima je prekinut radni odnos, zbog nedostatka posla, odnosno nakon isteka ugovora na određeno vrijeme, a koji su, dok su bili u radnom odnosu, bili uredno prijavljeni i imali zaključene ugovore o radu.

Usput da napomenem da u „Soligni“ je u stalnom radnom odnosu 62 lica, 13 na određeno i 3 po ugovoru o djelu ili ukupno 78.

Pozdrav,

Prilog: Dopis Alternativnoj televiziji

Share this post

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>