Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Po zahtjevu kupaca iz NJemačke, kojima isporučujemo namještaj, urađen je monitoring od strane ovlaštene audit kuće TUV Rheinland.

Shodno njihovim procedurama, a po pitanju ispunjenosti uslova i standarda vezanih za poslovnu stabilnost, mjere zaštite i bezbjednosti zaposlenih i poštovanja principa na kojima je uspostavljen standard BSCI, „Soligna“ d.o.o. je dobila najvišu ocjenu „A“ i uvrštena je na platformu AMFORI.

Na području Republike Srpske ovaj standard ima samo Fabrika „Soligna“ a među tri smo na području Bosne i Hercegovine.

U prilogu se nalazi izvještaj audit kuće.

Milići, 16.11.2022. godine

Direktor
dr Momir Lazarević


Prilog: Izvještaj audit kuće – AMFORI

Share this post