Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

Vašim aktom od 21.06.2022. godine dostavili ste ovom ministarstvu zahtjev za razvrstavanje privrednog društva prema stepenu prerade u finalne drvoprerađivače koji u procesu proizvodiv koriste četinare.

Komisija za izradu Liste finalnih i polufinalnih drvoprerađivača i kontinuirano razvrstavanje privrednih subjekata u navedene trupe je dana 28.07.2022. godine obišla Vaše privredno društvo i izvršila uvid u proizvodni program istog.

Komisija je provjerom dostavljene dokumentacije i navedenim izlaskom na lice mjesta utvrdila sljedeće:
Privredno društvo „SOLIGNA” d.o.o. Milići se nalazi na listi finalnih drvoprerađivača koji kao sirovinu koristi bukvu, jer se bavi proizvodnjom stolova, stolica, ormara itd.
U dostavljenoj dokumentacii koja se odnosi na proizvode izrađene od četinara, ustanovljeno je da je Društvo u toku 2021. godine ostvarilo prihod od prodaje proizvoda u iznosu od 1.295.297,52 KM, što u ukupnom prihodu privrednog društva po osnovu prodaje učinaka, u iznosu od 3.777.916,00 KM, učestvuje sa 34,29%.

Na osnovu naprijed navedenog, stav Komisije je da se privredno društvo „SOLIGNA” d.o.o. Milići, može svrstati u trupu finalnih drvoprerađivača koji kao sirovinu koristi i lišćare i četinare.

Prilog: Soligna strateško preduzeće

Share this post

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>